Nachtwind  > Elisabeth Vreede / Willem Hendriks

Zaterdag 29 september 2018 Symposium 'Elisabeth Vreede'

 

Het boek Antroposofie en Astronomie, wordt gepresenteerd op zaterdag 29 september 2018 tijdens het symposium 'Elisabeth Vreede in Leiden'.

 

Locatie:

De Nieuwe Energie

3e Binnenvestgracht 23

2312 NR Leiden

Aanvang: 13:30 uur

Het geheel duurt tot 17:30 uur.

 

Er zijn die dag lezingen over Elisabeth Vreede en haar vakgebied. Op de locatie is ook een expositie van Brigitte Beck. Zij heeft voor het boek de omslag en een achttal schilderingen gemaakt.

 

Voor informatie over het boek, het symposium, de expositie en om in te tekenen op het boek kunt u contact opnemen met Jeannette Boertien en Willem Hendriks via delevant@gmailcom.

 

Antroposofie en astronomie

Astronomische brieven 1927 1930

 

Door Elisabeth Vreede

Vertaald door Willem Hendriks

 

Verschijnt medio 2019

 

Prijs: ca € 45,00 (gratis verzending)

Hardcover (linnen), leeslint,

400 pagina's

Formaat 17 x 25 cm

Boekontwerp: Jannie de Groot

 

 

 

 

 

 

Alvast een boek reserveren? Mail naar:

erik@nachtwind.nl

Betalen hoeft pas na ontvangst.

 

Of meld je hier aan voor de mailinglijst.

 

 

 

Elisabeth Vreede werd geboren in Den Haag en studeerde astronomie, filosofie en wiskunde in Leiden van 1900-1906. Zij was een talentvolle vrouw, die zich vanaf 1910 intensief verbond met Rudolf Steiner en zijn werk.

 

Het boek 'Antroposofie en astronomie' is de vertaling van een bundeling van 36 oorspronkelijk in het Duits verschenen maandelijkse 'brieven' (Rundschreiben) van Elisabeth Vreede (1879-1943) uit de jaren 1927-1930, waarop geïnteresseerden zich destijds konden abonneren. Elke maand komt er een ander astronomisch onderwerp ter sprake dat aansluit bij de kringloop van het jaar.

 

Deze 36 in het Duits geschreven artikelen vormen één geheel. Zij verschenen later als boek in het Duits, Frans, Engels en Italiaans.

Haar werk – nog steeds vernieuwend en actueel – levert vanuit antroposofisch perspectief een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van het esoterisch christendom, de astronomie en de astrologie

 

Vreede heeft astronomie en wiskunde gestudeerd en behandelt in deze artikelen onderwerpen uit de astronomie op een manier die een verbinding tot stand brengt tussen het voor ons zichtbare spel aan de hemel en de wezenlijke achtergond die daar aan ten grondslag ligt. De weg naar deze achtergrond begint met een eenvoudige technische beschouwing van een fenomeen, zoals verduisteringen, kometen, de ritmen van hemellichamen e.d. Geleidelijk aan wordt de lezer 'losgemaakt' van de uiterlijke verschijnselen naar het zien van ritmen, van levendigheid, leven, en vandaar naar het wezenlijke dat schuilgaat achter het fenomenen en welke wezens in de geestelijke wereld daarmee verbonden zijn.

 

Hierbij put Vreede uit het werk van Rudolf Steiner en verwijst veelvuldig naar zijn geschreven werken en voordrachten. Dit is niet toevallig want Vreede was jarenlang naaste medewerker van Steiner en bouwde o.a. een uitgebreid archief op van aantekeningen van Steiners' voordrachten. Waarom Steiner juist voor Vreede koos, blijkt uit het gemak waarmee zij de lastige diepgaande onderwerpen zodanig verwoordt en met haar eigen inzichten kan verhelderen dat de essentie niemand nog kan ontgaan. De gelaagdheid van dit werk brengt bij herhaaldelijk lezen steeds weer nieuwe inzichten.

 

De brieven zijn geschreven om de weg naar de toekomst voor te bereiden en de inhoud is nu meer dan ooit actueel. We lezen hoe de mens gedurende de aardeontwikkeling al zeer veel kennis en wijsheid heeft opgedaan met betrekking tot de planeten- en sterrenwereld en alle daaruit voorvloeiende opvattingen, die per cultuur of tijdperk van elkaar verschillen. Deze inzichten bieden zinvolle elementen die een basis vormen voor ons begrip van een wereld waar we niet zomaar naar toe kunnen gaan om te kijken hoe deze nou echt 'in elkaar zit'. Het is van belang om te kunnen doorzien dat de weg van de reguliere wetenschap met haar zoektocht naar 'leven' op andere planeten in een koud, donker leeg heelal dat voor ons fysiek ontoegankelijk is, anders is dan het ervaren van een niet alleen maar 'ruimtelijk' wereld al dat bruist van levendigheid, en dat naar ons toekomt wanneer wij ons daar voor openstellen. Dit leven kunnen wij gaan herkennen als onze voortdurende krachtbron en herkomst: ons thuis tijdens onze slaap en tussen dood en volgende geboorte. Hetgeen van ons gevraagd wordt is dan ook eerder een begrijpen met het hart dan met het intellect. Dit laatste kan er voor zorgen dat de beschreven astronomische passages voor lezers die geen wiskundige achtergrond hebben als lastig kunnen worden ervaren en kan misschien leiden tot wat terughouding om met dit boek aan de slag te gaan. Voor hen mag het een aanmoediging zijn dat de vertaler (alfa-mens) bij aanvang van het vertalen nog geen fractie wist van wat hij nu weet door wat hij heeft geleerd gedurende het proces van vertalen. Zo helder is de uitleg van de schrijfster. Een bijkomend voordeel daarbij in onze tijd is de verspreiding en toegankelijkheid van informatie en kennis via internet. Voor hen die niet zo vertrouwd zijn met de technische kant van de astronomie is via dit medium ondersteuning te vinden bij tal van de in het boek behandelde onderwerpen, al dan niet aanschouwelijk gemaakt met behulp van afbeeldingen en animaties.

 

Maar zelfs al komt de lezer niet gemakkelijk tot het volledig eigen maken van de 'exacte kant' van de hemelmechanica, het ervaren van de schoonheid in de opbouw van de planeten- en sterrenwereld met haar 'invloed' voor het leven op aarde geeft inzicht dat dit alles er niet zomaar is en zomaar toevallig tot stand kan zijn gekomen, maar een levend geheel dat de kern is van onze ontwikkelingsweg als mens.

Maar het allerbelangrijkste is dat de lezer een opening heeft voor de nog diepere kern en boodschap van dit boek, namelijk de Michaëlimpuls, die, wanneer deze wordt gehoord, steun en moed geven die onontbeerlijk zijn om de weg te gaan die ons naar Christus leidt.