Wim van de Laar

www.yogawimvandelaar.nl

 

Wim van de Laar (1961) geeft les in yoga en meditatie in Tilburg en omgeving. Als jonge twintiger werd hij gegrepen door yoga. Niet alleen de ervaring van openheid en levendigheid die uit de beoefening verkregen wordt, maar ook de immense rijkdom van de yoga-filosofie – met bovenal het gegeven van vrijheid als het wezen van de eigen natuurlijke staat – is voor hem een dagelijkse bron van inspiratie. In de loop der jaren heeft hij zich in andere tradities verdiept, met name de boeddhistische. Daarin zijn hem de klassieke bronteksten (en de vertaling daarvan) zeer dierbaar. Hij heeft een voorliefde voor 'afwijkende' leraren als Chögyam Trungpa en Nisargadatta Maharaj en hun niet door traditie gehinderde, kraakheldere onderricht. Naast zijn yogaopleiding heeft hij zich verdiept in meditatie en heeft hij de levensschool van het ITIP (inclusief energetische opleiding) doorlopen. Hij vertaalde voor beperkte kring eerder de Yoga-Soetra's van Patañjali. Bovendien bouwde hij een huis. Dat lijkt van dit alles los te staan, maar is het niet.

De Upanishads

Vertaald en toegelicht door

Wim van de Laar

 

Hardcover, gebonden, leeslint,

384 pagina's, formaat 15,5 x 23 cm

Prijs: € 35,-

 

Voorwoord:Philip Renard

Fotografie: Caroline Schröder

Boekontwerp: Jannie de Groot

 

Direct bestellen? Mail naar:

erik@nachtwind.nl

Betalen hoeft pas na ontvangst.

 

De Upanishads behoren tot de meest oorspronkelijke bronteksten van het hindoeïsme. De oudste tekst dateert van 750 voor Christus, de jongste van het begin van onze jaartelling. Eenieder die zich verdiept in de Indiase filosofie, in non-dualiteit en in yoga als weg van bevrijding, stuit op enig moment op deze fundamentele en intrigerende geschriften.

 

De Upanishads handelen over de oervragen van de mens. Wie ben ik? Wat is de aard van de wereld? Waaruit bestaat geluk, vervulling en vrijheid? Het onderricht wordt gegeven in de vorm van dialogen, parabels, vertellingen, in het besloten samenzijn van meester en leerling. Centraal staat de herkenning of realisatie van het Zelf, de ongeziene maar evidente kern van Bewustzijn in ieder mens.

 

Nooit eerder werden De Upanishads zo compleet naar het Nederlands vertaald.

Fragment uit de inleiding

 

Nog los van de vraag of er een zin in verborgen ligt – het leven heeft me altijd als raadselachtig getroffen. Dat ik besta, is onmiskenbaar en voelt eigen. Ik ben er, er is een ik, gemakshalve Wim genoemd, maar tegelijkertijd is mijn bestaan mij vreemd. Mijn naam en de herken- ning in de spiegel dekken het niet. Als ik wat langer in mijn ogen kijk, lijkt iets ervan zich te willen prijsgeven.

Toch blijft het ongrijpbaar. Wat maakt mij tot mij? Een wonderlijke kracht doet mijn hart kloppen en haalt steeds opnieuw een ademtocht uit mijn binnenste tevoorschijn. Ik adem, maar tegelijkertijd lijkt die adembeweging los van mij te staan.

Waar komt die levenschenkende kracht vandaan, vanzelfsprekend en constant, terwijl mijn fysieke bestaan zo beangstigend kwetsbaar blijft? Het is een kracht, zo komt het mij voor, die er altijd en overal is, terwijl ikzelf gevangen lijk in eindigheid. Bovendien: wat maakt dat dit levensbeginsel, dat ik maar niet herleiden kan, zich eens weer uit dit lichaam zal terugtrekken?

Lees de hele inleiding

Fragment uit het hoofdstuk 'De Upanishads in een ruimer verband'

 

Een Upanishad is een brontekst, een geschrift dat aan de wortel van een traditie ligt, in dit geval de hindoeïstische. Dit is niet de enige reden om het een brontekst te noemen. De essentie van een brontekst is dat hij je terugvoert naar een allesvoorafgaande oorsprong, naar een beginsel dat ten grondslag ligt aan wie of wat je ten diepste bent en wat je als wereld omgeeft. Daarin overschrijdt een heilige tekst tijd en traditie.

Een Upanishad onderricht over dat wat uiteindelijk waar en werke- lijk is. Men spreekt over dé Werkelijkheid, die wordt gekarakteriseerd als één en onveranderlijk, en die, hoewel overal en altijd aanwezig, voor het oog verborgen blijft. Ze gaat voorbij het zintuiglijke, voorbij onze vertrouwde manier van begrijpen, voorbij wat taal vermag. Het speurende verstand, dat hangt aan woorden en begrip, keert er onver- richter zake van terug. Ook al overstijgt de Werkelijkheid onze ratio, tegelijkertijd is alles wat je ziet, hoort en proeft als een eerbetoon aan het Werkelijke.

In de Upanishads wordt kennis van de Werkelijkheid beschouwd als ‘eeuwig’ en absoluut, door niets veroorzaakt. Dat betekent dat ze niet is ‘bedacht’ of ‘van iemand is’, maar dat ze juist voorbij het per- soonlijke reikt, voorbij-iedere eigen voorstelling. Het betreft ‘het uit- eindelijke’. Volgens vedanta – de filosofische stroming die zich baseert op de Upanishads – is zulke kennis niet aan de menselijke geest ont- sproten, maar komt ze van hogerhand. Men noemt haar shruti, geopen- baarde of ‘gehoorde’ kennis, in tegenstelling tot smriti, de door mensen overgedragen of ‘herinnerde’ kennis. De oudste Upanishads zouden in een ver verleden onthuld zijn aan ‘zieners’ (rishi’s), die verkeerden in een opperste staat van helderheid en ontvankelijkheid. Ook de bijbel kent dit idee van ‘goddelijke openbaring’.

Je kunt natuurlijk je bedenkingen hebben bij zo’n aanname, maar wie zich daarin vastbijt, mist misschien de diepere betekenislaag van deze bewering. ‘Geopenbaarde kennis’ verwijst vooral naar de aard van die kennis. ‘Mensenkennis’, hoe subtiel en spitsvondig ook, is altijd beperkt en blijft steeds ‘in ontwikkeling’. De geopenbaarde kennis van de Werkelijkheid daarentegen is – zo gelooft men – alomvattend. Niets doet haar wankelen. Ze is niet anders nu dan in een ver verleden, ze geldt voor altijd.

Lees meer uit dit hoofdstuk

Upanishads fragmenten

 

Globaal kun je zeggen dat de Upanishads in drie perioden zijn geschreven. Uit elke periode kun je hieronder een fragment van een Upanishad lezen.

 

Lees een fragment uit de Brihad-aranyaka

 

Lees een fragment uit de Shvetashvatara

 

Lees een fragment uit de Paingala

 

 

 

 

ARTIKELEN, RECENSIES & INTERVIEWS

Lees de recensie in Inzicht

 

Lees het interview in Tijdschrift voor yoga

 

Lees het interview in Brabants Dagblad

 

Lees de recensie in Geloven in Nederland